NAVŠTÍVTE NÁS V SÍDLE SPOLOČNOSTI Bakossova 25, 974 01 v Banskej Bystrici 

Pondelok - piatok: 9.00 - 6.00 h.
Sobota: po telef. dohode
Kontaktujte nás prosím predtým na tel. čísle: 0908 906 123, kontaktná osoba Peter Mihaliček

Europa Shopping Center Banská Bystrica

Sanácia strešného parkoviska a rozšírenie vjazdu, lehota výstavby 07 – 11 2018.

Popis stavebného diela:
  • búracie práce;
  • zemné práce;
  • betonáž pojazdnej plochy – hladený betón;
  • maliarske práce;
  • oprava objektovej dilatácie;
  • úprava dažďovej kanalizácie;
  • zhotovenie základových konštrukcií;
  • osadenie obrubníkov a palisád;
  • zhotovenie asfaltového krytu vozovky vrátane podkladových vrstiev;
  • úprava komunikácii pre peších vrátane podkladových vrstiev.

Youtube video referencie

TOP